Duathlon II edycja

Zapraszamy na:

Duathlon II edycję.

3 km.bieżnia + 20 km. rower +3 km. bieżnia.
Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn.

Zapisy w recepcji klubu – tel. 33 877 77 77.

REGULAMIN IMPREZY:

I. TERMIN I MIEJSCE.

Zawody odbędą się w dniu 30.03.2019r. w Gym For You Fitness Club w Oświęcimiu ul.Krakowska 2A.

II. PROGRAM ZAWODÓW.

14:00 – Rejestracja uczestników.

14:30.– Start imprezy.

III. OPŁATY.

Zawodnicy  będący członkami klubu – 25,00 zł.

Posiadacze kart (multisport, Ok System itd.) – 25,00 zł.

Zawodnicy spoza klubu – 45,00 zł.

IV. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Zawodnikom zostaną przydzielone numery na podstawie listy startowej.

Wszyscy startują jednocześnie.

VI. POMIAR CZASU.

Do pokonania przez każdego zawodnika jest dystans:

3 km bieżnia.

20 km rower stacjonarny.

3 km bieżnia.

Nad wszystkimi czuwać będą sędziowie. Wyniki poszczególnych dyscyplin będą zapisywane po pokonaniu dystansu. Na wynik liczy się suma czasów poszczególnych dyscyplin oraz czasu spędzonego w strefie zmian. Wyniki zostaną podane po zakończeniu zawodów.

Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Do zobaczenia 30.03.2019r.!