Trening motoryki

Słów kilka o uzupełnieniu treningu dyscypliny sportowej treningiem motoryki.
.
.
Pisząc o treningu motoryki aby w pełni rozumieć proces podnoszenia swoich możliwości i umiejętności mówimy o takich zdolnościach motorycznych jakimi są siła, moc, wydolność, gibkość, zwinność czy tez koordynacja.
.
.
Jeśli mówimy o uprawianiu danej dyscypliny sportowej zespołowo czy też indywidualnie na poziomie startowym czy zawodowym lub nawet praktykowaniu kilku sportów całkiem rekreacyjnie – amatorsko jaki benefit daje Ci dodatkowe męczenie na siłowni skoro Tobie zależy na lepszej wydolności oddechowej na boisku, mocniejszym uderzeniu na korcie, precyzyjniejszej koordynacji na hali ?
.
.
Otóż krótkim słowem pełnego zrozumienia to na co poświęcasz swój czas to trening i próba doskonalenia danej umiejętności ruchowej !
Celem podnoszenia swoich parametrów motorycznych jest udoskonalenie i ułatwienie pozyskiwania tychże umiejętności.
.
.
Słowem zobrazowania lubię odnieść całość podejścia do powiedzenia „kropla drąży skałe”
.
.
Mianowicie uprawiana aktywność zazwyczaj upośledza nam lub ładnie mówiąc osłabia pewne części naszego ciała co w konsekwencji może prowadzić do powstawania kontuzji, treningiem motoryki możemy temu przeciwdziałać uwzględniając słabe ogniwa i doskonaląc potrzebne i konieczne zdolności motoryczne. Konstruując program motoryczny należy uwzględnić słabe strony danej jednostki, cel sportowy, takie parametry jak: intensywność, częstotliwość, objętość i gęstość uprawianej specjalizacji.
Nie chodzi o zwykłe zmęczenie w siłowni, a o zaakcentowanie pracy potrzebnej do rozwoju.
.
.
Chcąc dołożyć cegiełkę do podniesienia swoich wyników zastanów się czy aby zwracasz uwagę w pełni na akcent motoryki.

 

Trener Personalny Rafał Kukla.