KADRA

Paweł Witek

Manager Klubu

Karolina Styczeń

Koordynator recepcji

Aleksandra Badura

Recepcja

Katarzyna Sordyl

Recepcja

Michał Poklitar

Trener

Joanna Grochowalska

Trener

Mateusz Popczyk

Trener

Klaudia Brudz

Instruktor fitness

Dorota Nowak – Szymczyk

Instruktor fitness

Regla Maria
Peñalver Hernandez

Instruktor fitness

Piotr Brol

Instruktor fitness

Lucjan Wieczorek

Instruktor fitness

Marcin Jeruzol

Intruktor Indoor Cycling

Grzegorz Sygut

Instruktor Indoor Cycling

Mateusz Dyczka

Instruktor Indoor Cycling